Regulamin serwisu

 1. Rower, czy też inny sprzęt, dostarczany do serwisu powinien być czysty.
 2. Użytkownik może zostać obciążony opłatą za mycie sprzętu.
 3. Ustalenia dotyczące zakresu naprawy w pierwszym rzędzie wynikają z dbałości o bezpieczeństwo Użytkownika i na to kładziemy największy nacisk.
 4. Wszelkie naprawy, które mają pomijać powyższą zasadę są wykonywane na wyraźne życzenie Użytkownika. W niektórych przypadkach personel serwisu ma prawo zarządać od Klienta oświadczenia na piśmie w tej sprawie.
 5. Serwis wykonuje czynności związane z naprawą, wymianą, montażem lub demontażem częsci rowerowych.
 6. W wyjątkowych przypadkach wykonanie usługi może być uzależnione od wpłacenia zaliczki przez Klienta.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące naprawy roztrzygane są w porozumieniu z Użytkownikiem i za Jego zgodą.
 8. Odbiór powierzonego sprzętu jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie pokwitowania, które Klient otrzymuje z chwilą pozostawienia sprzętu w serwisie. W przypadku braku pokwitowania, Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych.
 9. Serwis nie wypożycza narzędzi.
 10. Z uwagi na terminarz prac serwisu, mechanik może odmówić udzielenia porady technicznej.
 11. Serwis udziela gwarancji na wykonaną usługę, co oznacza zobowiązanie do wykonania nieodpłatnej korekty w przypadkach zawinionych przez nasz personel.
 12. Rozpatrywanie reklamacji możliwe jest wyłącznie po okazaniu paragonu lub faktury wystawionej przez nasz serwis.
 13. Cennik usług jest integralną częścią regulaminu.
 14. Użytkownicy są zobowiązani do terminowego odbioru sprzętu. Nieodebranie sprzętu w ustalonym terminie powodować będzie doliczenie opłaty dodatkowej za każdy dzień zwłoki, zgodnie z cennikiem.
 15. Osobom nieupoważnionym wstęp na teren serwisu jest wzbroniony

Nasze autoryzacje